Stan na dzień 1 lutego 2019

Aby ubiegać się o wizę chińską należy złożyć następujące dokumenty:

1. Paszport, paszport tymczasowy lub międzynarodowy dokument podróży. W dniu złożenia wniosku jego ważność musi wynosić jeszcze przynajmniej 6 miesięcy.
2. Jedna fotografia biometryczna kolorowa (jak do polskiego paszportu). Należy ją samodzielnie nakleić na wniosek wizowy.
3. Wniosek wizowy. Należy go wypełnić czytelnie, wpisując prawdziwe i kompletne dane. W przeciwnym razie wniosek może zostać odrzucony a wnioskodawca sam poniesie wszystkie związane z tym konsekwencje. Wypełniając formularz, można się posługiwać jednym z trzech języków: polskim, angielskim lub chińskim.
4. Bilet lotniczy w obie strony lub wydruk rezerwacji biletu.
5. Potwierdzenie rezerwacji pokoi w hotelach.
6. Kserokopia paszportu.
7. Kserokopia karty pobytu cudzoziemca w Polsce.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w nowo otwartym centrum wizowym.

CHIŃSKIE CENTRUM WIZOWE W WARSZAWIE
Adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa (budynek Warsaw Towers, I piętro)
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek (z wyjątkiem świąt)
Składanie wniosków: 9:00- 15:00
(wnioski w trybie Ekspres oraz Super Ekspres: 9:00 – 11:30)
Odbiór paszportów: 9:00 – 16:00
Email: warsawcenter@visaforchina.org
Tel.: 22 27 86 300
Strona internetowa: http://www.visaforchina.org.

Ważność wizy turystycznej wynosi 3 miesiące, licząc od dnia złożenia dokumentów. Dopuszczalna ilość wjazdów: 1 lub 2.

Opłaty wizowe:
Za indywidualną wizę wjazdową do Chin dla obywatela EU (Schengen) pobiera się łącznie 445 zł – 260 zł za wizę + 185 zł opłaty.

Szczegółowy cennik znajduje się tutaj.

Opłata za wizę jest dokonywana przy odbiorze.

Czas oczekiwania na wizę wynosi standardowo cztery dni robocze (liczą się dni, w które Wydział Konsularny jest otwarty). W szczególnych przypadkach wiza może być wydana w trybie ekspresowym. Konieczne jest wówczas, aby wnioskodawca zaznaczył na wniosku, że ubiega się o skrócenie czasu oczekiwania na wizę  a przy odbiorze wniósł dodatkową opłatę.

Wyjazdy turystyczne do Tybetu
Każdy, kto chce zwiedzić Tybet, musi być uczestnikiem wycieczki do tego regionu, organizowanej przez polskie biuro podróży. Liczba uczestników każdej wycieczki musi wynosić przynajmniej pięć osób. Zainteresowani powinni spełnić wymagania dotyczące uzyskania turystycznej wizy grupowej. Najpierw jednak muszą otrzymać zgodę Biura Turystyki Tybetańskiego Regionu Autonomicznego ChRL.


POWIązane WYprawy

Wycieczka: Hongkong – Brama Chin

szczegóły oferty

10 dni: 26 kwietnia - 5 maja 2019  |  Cena: 4.600 zł + 350 USD ostatnie miejsca

Wycieczka: Chiny – kraina pand, Wielki Mur i Terakotowa Armia

wersja krótsza - 15 dni

szczegóły oferty

15 dni: 10 - 24 czerwca 2019  |  Cena: 5.100 zł + 500 USD brak miejsc

15 dni: 2 - 16 lipca 2019  |  Cena: 5.100 zł + 500 USD ostatnie miejsca

Wyprawa Chiny – W krainie pand, Wielkiego Muru i terakotowych żołnierzy

wersja dłuższa - 21 dni

szczegóły oferty

21 dni: 10 - 30 czerwca 2019  |  Cena: 5.600 zł + 700 USD brak miejsc

21 dni: 2 - 22 lipca 2019  |  Cena: 5.600 zł + 700 USD ostanie miejsca

Chiny południowe – Rejs po Jangcy, fantastyczne góry, terasy ryżowe i Hongkong

Wycieczka obejmuje Zhang-Jia-Jie, Yangshuo, Guilin, Xiamen i wiele więcej

szczegóły oferty

21 dni:  |  Cena: 6.200 zł 980 USD

Wyprawa Chiny, Kirgistan i Kazachstan – U źródeł jedwabnego szlaku

Wycieczka: Chiny, Kirgistan i Kazachstan

szczegóły oferty

15 dni:  |  Cena: 8.200 zł + 690 USD

x