Stan aktualny na dzień 1 sierpnia 2018

O wizę indyjską można ubiegać się na dwa sposoby:

  1. Najłatwiej jest aplikować o o e-wizę online.
  2. Papierową aplikację można składać  biurze BLS India Visa Center w Warszawie. 

Uczestników wypraw Klubu Laurazja za rękę prowadzimy przez aplikację online.

Ad. 1 Procedura online obejmuje wypełnienie aplikacji do której należy załączyć skan paszportu i zdjęcie biometryczne. Płatności należy dokonać elektronicznie z użyciem karty kredytowej lub debetowej Visa lub Master Card. Koszt e-wizy to 80 USD + 2,5% opłaty transakcyjnej. O wizę należy aplikować najpóźniej na 4 doby przed planowaną datą przylotu. 

Ad. 2 Proces przyznania wizy do Indii w biurze BLS India Visa Center trwa obecnie co najmniej 10 dni roboczych. Całkowity koszt wizy turystycznej wynosi 534,5 zł.

Nie istnieje jakakolwiek możliwość przyśpieszenia procedury. Ambasada Indii w Warszawie realizuje internetowy system składania wniosków wizowych. Należy  wypełnić internetowy wniosek wizowy dostępny na stronie: indianvisaonline.gov.in. Aplikacja powinna być wypełniona w języku angielskim. Wszystkie pola muszą być uzupełnione.

UWAGA! Wnioski składa się w formie papierowej!

Osoby ubiegające się o wizę tradycyjnie są zobowiązane udostępnić swoje dane biometryczne (odciski palców i zdjęcie twarzy) wraz z wnioskiem składanym w BLS India Visa Center lub w Ambasadzie Indii w Warszawie. Wnioski wizowe nie będą rozpatrywane do czasu przekazania danych biometrycznych. Wszystkie osoby, które chcą udostępnić swoje dane biometryczne są zobowiązane stawić się osobiście w celu złożenia wniosku wizowego. Dzieci do 12 roku życia, osoby powyżej 70, uczestnicy grup zorganizowanych oraz osoby aplikujące korespondencyjnie) nie są zobowiązane do udostępniania swoich danych biometrycznych na miejscu.

UWAGA! Dokumenty mogą być złożone przez inną osobę. jeżeli dokumenty zostaną wysłane pocztą lub złożone przez osobę trzecią, nie trzeba wtedy zostawiać danych biometrycznych.

Wydrukowany wniosek składamy wraz z odpowiednią opłatą w gotówce i dokumentami w biurze BLS International Visa Services. Biuro mieści się w Warszawie (02-516) przy ul. Rejtana 15 na 7 piętrze. Amabasada Indii mieści się pod tym samym adresem.

Wraz z podpisanym wnioskiem wizowym należy złożyć następujące dokumenty:

  •   Paszport ważny minimum pół roku od daty złożenia wniosku, z przynajmniej dwoma stronami wolnymi
  •   Jedną fotografię kolorową biometryczną
  •   Kopię biletu lotniczego lub rezerwacji
  •   Opłatę wizową w gotówce lub przekazem pocztowym

Paszporty wraz z wizą przekazywane będą właścicielom wyłącznie za pośrednictwem kuriera organizowanego przez firmę BLS. Ważność wizy biegnie od daty wydania wizy. Opłaty wizowe są bezzwrotne. Całkowity koszt wizy turystycznej wynosi 534,5 zł.

Osoby, które pracują jako dziennikarze muszą starać się o wizę dzennikarską, nawet jeśli wybierają się do Indii wyłącznie turystycznie. Koszt wizy dziennikarskiej wynosi 442,5 zł. Proszę zaznaczyć na aplikacji rodzaj wizy “Journalist”, cel podróży natomiast “tourism”.

Szczegółowy cennik opłat wizowych znajduje się tutaj.
Dwumiesięczny odstęp pomiędzy wjazdami na teren Indii dla osób podróżujących na wizie turystycznej został zniesiony.

Godziny składania wniosków – 09:00 – 13:00
Godziny odbioru paszportów z wizami 15:00 – 17:00
Zapytania telefoniczne – 09:00 – 17:00
Telefon: 22 542 41 90 / 22 542 41 91
email: blspytania@gmail.com
http://www.blsindiavisa-poland.com/

Status wniosku wizowego można sprawdzić na podstawie numeru paszportu tutaj.

Wiza indyjska jest drukowana na naklejce wizowej przedstawionej na zdjęciu poniżej.
Należy dokładne sprawdzić zaznaczone dane pod względem błędów w pisowni i/lub dat ważności itp.:

wiza do Indii

wiza do Indii

 

1.    Nazwisko takie, jak widniejące w paszporcie
2.    Imię w tym drugie imię, jeśli jest nadane, takie, jak widniejące w paszporcie
3.    Numer paszportu
4.    Rodzaj wizy
5.    Data wydania
6.    Liczba wjazdów
7.    Termin ważności
8.   Okrągła pieczęć i podpis organu wydającego wizę.


POWIązane WYprawy

Indie północne – Pendżab, Himalaje Kaszmiru i Małego Tybetu (Ladakh)

Wyjątkowa trasa wyprawy przez najbardziej różnorodne stany Indii

szczegóły oferty

26 dni: 5 - 30 czerwca 2019   |  Cena: 5.700 zł + 690 USD

Wyprawa do Indii południowych – Kerala, Karnataka, Goa i Tamilnadu

Wyprawa

szczegóły oferty

25 dni: lato 2019  |  Cena: 5.360 zł + 580 USD

Indie – Od Delhi do Kalkuty

Wyprawa przez Nizinę Gangesu, Orisę i Bengal

szczegóły oferty

25 dni: 5 - 29 października 2019  |  Cena: 5.600 zł + 660 USD

Indie – Radźasthan. Barwna kraina fortów, dromaderów i maharadżów

Wycieczka po najsłynniejszym stanie Indii z całkowicie wyjątkowym programem zwiedzania

szczegóły oferty

22 dni: 3-24 listopada 2019  |  Cena: 5.200 zł + 500 USD

Indie północne w pigułce

Wycieczka od Delhi przez Nizinę Gangesu do Radźasthanu

szczegóły oferty

16 dni: 23 listopada - 8 grudnia 2019  |  Cena: 4.800 zł + 450 USD

Wyprawa do Indii – Od Delhi do Bombaju

wyprawa przez Nizinę Hindustańską i Dekan

szczegóły oferty

23 dni:  |  Cena: 5.350 zł + 590 USD

x