Stan aktualny na dzień 13 stycznia 2014.

Ambasada Islamskiej Republiki Iranu w Polsce:
ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa
tel.: +48 (022) 617 56 27
fax: +48 (022) 617 84 52
Sprawy konsularne
Składanie i odbiór dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 14 – 15,
Informacja telefoniczna w godzinach 9-12 (tel. 22 – 6175627)

Aby uzyskać wizę Irańską należy złożyć:
1. Numer pozwolenia na wydanie wizy (numer referencyjny) uzyskany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Iranu (Sekcja wizowa). Pozwolenie takie można uzyskać korzystając z pośrednictwa irańskich agencji turystycznych (ich lista znajduje się na stronie: www.itto.org) lub polskich serwisów konsularnych.
2. Oryginał paszportu wnioskodawcy (ważny przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy) oraz kopię strony paszportu z danymi osobowymi.
3. Wniosek wizowy odpowiednio wypełniony i podpisany przez osobę aplikującą o wizę (jeden egzemplarz) – wniosek powinien być wypełniony komputerowo.
4. Aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe (bez okularów) w formacie 3-3,5 x 4 4,5 cm. Prosimy nie przyklejać zdjęcia do formularza. Kobiety nie muszą mieć chusty na głowie.
5. Dowód wpłaty z banku za wnioskowaną wizę.
6. Dowód wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego (pokrywającego koszty ewakuacji medycznej oraz transportu zwłok).

Uwagi:
● Wniosek wizowy, fotografię, paszport oraz potwierdzenie opłaty powinno się dostarczyć do Ambasady po uzyskaniu pozwolenia wizowego z Ministerstwa (można potwierdzić telefonicznie z Ambasadą).
● Kwoty opłat wizowych podane są w Euro i dotyczą obywateli / obywatelek Polski i Litwy.
– Tranzytowa 40
– Studencka 40
– Pielgrzymkowa 35
– Turystyczna 50
– Pozwolenie na pracę 90
– Jednokrotnego wjazdu 60
– Dwukrotnego wjazdu 80
– Wielokrotnego wjazdu (ważność trzy miesiące) 100
– Dziennikarska 80
● Wizy są wydawane po 7 dniach od złożenia kompletu dokumentów
● W przypadku, gdy osoba aplikująca chciałaby otrzymać wizę w krótszym terminie, cena wizy ulegnie zwiększeniu o 20 %.
● Paszporty z wizą można odbierać osobiście lub zamówić przesyłkę kurierską.

Konto konsularne:
Ambasada Iranu ul.Królowej Aldony 22 03-928 Warszawa, rachunek w walucie euro: PL 56 1440 1387 0000 0000 1014 0293 swift: NDEAPLP2

Wpłaty najlepiej dokonać gotówką, w dowolnym oddziale Nordea Banku lub ewentualnie przelewem (w tym przypadku czekamy aż kwota wpłynie na konto). Wszelkie koszty prowizji bankowych pokrywa osoba ubiegająca się o wizę, tak aby na konto konsularne Ambasady wpłynęła pełna kwota, niepomniejszona o prowizje banku. Uwaga: nie jest to możliwe przy przelewie SEPA. Przy wpłacie gotówkowej również bank powinien pobrać prowizję od osoby wpłacającej.

wiza do Iranu

wiza do Iranu


POWIązane WYprawy

Wycieczka Iran – perskie cztery pory roku

Wycieczka o podwyższonym standardzie

szczegóły oferty

na zamówienie dla minimum 7 osób  |  Cena: 4.800 zł + 1.350 EUR

Iran – Kraj paradoksów

Wycieczka o podwyższonym standardzie

szczegóły oferty

13 dni:  |  Cena: 5.200 zł + 820 EUR

Wycieczka Iran – W kraju tarofów i minaretów 16 dni

Wycieczka wersja krótsza 16 dni

szczegóły oferty

16 dni:   |  Cena: 5.050 zł + 670 EUR*

Wyprawa Iran – W kraju tarofów i minaretów 24 dni

Wyprawa wersja dłuższa 24 dni

szczegóły oferty

24 dni:  |  Cena: 5.550 zł + 900 EUR*

x