Wyszukaj:
Laurazja  |  Autor:  Maciej Kołodziejczyk

(ang. laurasia, niem. Laurasia) wielki kontynent który obejmował połączony obszar dzisiejszej Europy, Ameryki Płn. oraz Azji bez Płw. Indyjskiego. Laurazja powstała w trakcie orogenezy hercyńskiej w późnym karbonie w wyniku kolizji Laurosji z Syberią a następnie z Kazachstanią i Chinami. Laurazja otoczona była od zachodu i północy przez ocean Panthalassa, a od południowego wschodu – przez Paleotetydę. Laurazja zaczęła rozpadać się w dolnej jurze w wyniku pojawienia się północnej części ryftu atlantyckiego.Ostateczne rozdzielenie się dawnego kontynentu na Amerykę Północną i Eurazję nastąpiło pod koniec kredy.

Laurazja

Laurazja, created by LennyWikidata

x