Wyszukaj:
Yan`an Chiny   |  Autor:  Michał Lubina

Yan’an, miasto w północnych Chinach (prow. Shaanxi), w latach 1937 – 1945 siedziba główna Komunistycznej Partii Chin (KPCh). W tym mieście w symboliczny sposób zakończył się Długi Marsz. Komuniści, na mocy porozumienia z Czang Kaj-szekiem (Jiang Jieshi), otrzymali we własne władanie region ze stolicą w Yan’anie. Stał się on tym samym, de facto drugim po legalnym Kuomintangowskim, ośrodkiem władzy politycznej w Chinach. To w Yan’anie Mao Zedong (Tse-Tung) osiągnął pełnię władzy, głównie dzięki pomocy Kang Shenga, szefa służby bezpieczeństwa. Tam również, za sprawą Kanga, poznał swą czwartą żonę, Jiang Qing, która stała się w późniejszym okresie osławioną „Madame Mao”.
Komunistyczne quasi-państwo w Yan’anie uznaje się powszechnie za prototyp Chińskiej Republiki Ludowej, tu przetestowano rozwiązania, które zastosowano w skali całego kraju po 1949 r. To właśnie tutaj, głównie na skutek masowych kampanii inżynierii społecznej (tzw. „ruch na rzecz naprawy stylu pracy”), ukształtował się chiński typ marksizmu, czyli maoizm.

x