Birma: Centrum kontra peryferie

Gatunek: popularnonaukowa,

Kto poleca: Michał Lubina,

Przydatne linki:
NOTKA

“Birma: centrum kontra peryferie” to pierwsza w języku polskim i pierwsza w polskiej nauce całościowa monografia traktująca o kwestii etnicznej w Birmie, a więc relacjach pomiędzy birmańskim centrum a niebirmańskimi peryferiami. Autor opisuje w niej przyczyny, przebieg oraz konsekwencje konfliktu centrum-peryferie trwające nieprzerwanie od początku niepodległości Birmy w 1948 roku do dnia dzisiejszego.Konflikt centrum – peryferie, czyli antagonizm między birmańską większością a nie-birmańskimi mniejszościami, jest najważniejszym problemem politycznym, kulturowym i społecznym współczesnej Birmy, zaś jego rozwiązanie pozostaje głównym wyzwaniem stojącym przed tym zmieniającym się krajem. To ten konflikt od początku niepodległości państwa birmańskiego powodował niestabilność społeczną, nieproporcjonalny wzrost znaczenia armii, różne plagi społeczne i wiążącą się z nim korupcję życia gospodarczego. Obecnie problem stanowi podstawowe zagrożenie dla sukcesu procesu przemian politycznych i ustrojowych w państwie birmańskim.

Konflikt centrum-peryferie jest przede wszystkim problemem politycznym, a jego złożoność sprawia, iż pod względem skomplikowania można przyrównać Birmę do azjatyckiego odpowiednika Bałkanów, z tą różnicą, że grup etnicznych jest znacznie więcej, antagonizmy trwają dłużej i mogą, choć oczywiście nie muszą, doprowadzić do jeszcze bardziej krwawego zakończenia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania książki w formie PDF.

POWIązane WYprawy

Birma – Buddyjska kraina nad Irawadi

Wyprawa do kraju, który oczarował Kiplinga

szczegóły oferty

19 dni: 14 września - 2 października 2019  |  Cena: 5.900 zł + 840 USD

x