Buńczuk i Koncerz. Z Dziejów Wojen Polsko – Tureckich

Wydawnictwo: ,

Rok wydania: 1960

Gatunek: popularnonaukowa,

Kto poleca: Maria Kowalska Karataylı,

Przydatne linki:
NOTKA

27 sierpnia nastąpiło pierwsze zbrojne starcie. Tatarzy wpadli na podjazd kozacki, liczący paręset szabel. Ordyńcy, chociaż liczniejsi, nie mogli się uporać z przeciwnikiem i wezwali Turków na pomoc. Odsiecz nadeszła wkrótce i rozpoczął się bój. Osaczeni Kozacy walczyli bez nadziei zwycięstwa i bez możliwości wymknięcia się z matni, lecz nie upadali na duchu zadając ciężkie ciosy nieprzyjacielowi. Według wyliczeń oficerów sułtańskich na 1 Kozaka przypadało 7 zabitych Turków. Część mołojców schroniła się w rozległej pieczarze i ogniem z samopałów raziła wroga. Turcy żadną miarą nie mogli się do niej wedrzeć, wreszcie rozpalili wielkie ogniska przed wejściem, aby dymem zadusić obrońców. Kozacy wypadli wówczas z jaskini i dostali się w ręce tureckie, gdzie czekał ich los okrutny. Większa część podjazdu walczyła w lesie i odpierała kilkakrotnie nieprzyjacielskie szturmy. „Bronili się nad wiarę ludzką dobrze” – pisał Jakub Sobieski. Walka ciągnęła się dwa dni. Pozostało ostatecznie przy życiu 30 mołojców, wyczerpanych i przemęczonych do najwyższego stopnia, niezdolnych do dalszego wysiłku. Turcy wzięli ich do niewoli i, z rozkazu sułtana, wszystkich wymordowano. Teofil Szemberg, który jako wysłannik z listami od hetmana do wielkiego wezyra przebywał właśnie w obozie tureckim, wysłał o całej sprawie relację do Chocimia. Wywarła ona wielkie wrażenie, dzielnych Kozaków znad Prutu przyrównywano do starożytnych obrońców Termopil.

Interesująco opisana historia wojen polsko-tureckich w XVII wieku. Autor przedstawił dzieje stosunków polsko-tureckich za czasów Jagiellonów i późniejszych królów elekcyjnych, wydarzenia polityczne doprowadzające do konfliktu, kolejne kampanie wojenne w XVII wieku, poszczególne ważniejsze bitwy, wielkich dowódców polskich i ich strategie, uzbrojenie i taktykę wojsk tureckich i polskich oraz konsekwencje wojny.

POWIązane WYprawy

Kapadocja – kraina mnichów, derwiszów i wulkanów

Wycieczka o podwyższonym standardzie do najsłynniejszej krainy w Turcji

szczegóły oferty

9 dni: 3 - 11 października 2020  |  Cena: 3.400 zł + 520 EUR

Stambuł – miasto dwóch kontynentów i wielu cywilizacji

szczegóły oferty

10 dni: 4 - 13 października 2020  |  Cena: 1350 zł + 220 EUR + bilet lotniczy

10 dni: 14 - 23 listopada 2020  |  Cena: 1350 zł + 220 EUR + bilet lotniczy

Turcja – Wokół Morza Marmara

Wycieczka nad cieśniny Bosfor i Dardanele do Tracji, Myzji i Bitynii

szczegóły oferty

8 dni: 13 - 20 października 2020  |  Cena: 1.200 zł + 230 EUR + bilet lotniczy

8 dni: 7 - 14 listopada 2020  |  Cena: 1.200 zł + 230 EUR + bilet lotniczy

Turcja północno-wschodnia

szczegóły oferty

15 dni:  |  Cena: 3.950 zł + 990 EUR

x