Wyszukaj:

17.02.10 | Jarosław Poniewiera,

Stolica Jordanii i najważniejsze miasto w kraju. Jej nazwa pochodzi od wzgórza Dżabal Amman, a także od starożytnego ludu Amonitów, który zamieszkiwał północ dzisiejszej Jordanii w pierwszym i drugim tysiącleciu przed Chrystusem. W Starym Testamencie miasto jest wymieniane pod nazwą Rabbat Ammon. Była to stolica Ammonitów. W epoce hellenistycznej miasto zostało rozbudowane przez egipskich Ptolemeuszy i nazwane Filadelfią.  

Czytaj dalej....

02.02.09 | Jarosław Poniewiera,

Miasto w północnej Jordanii położone ok. 50 km od Ammanu, w którym znajdują się znakomicie zachowane ruiny miasta starożytnego z pierwszej połowy I tys. po Chrystusie.

Do II wieku przed Chrystusem Geraza była niewielką osadą. Została rozbudowana i nabrała znaczenia w czasach Seleucydów, kiedy osiedleni tam Grecy stworzyli typowe hellenistyczne miasto, z charakterystycznymi instytucjami i rozwiązaniami architektonicznymi (świątynie, place, teatry itd.). Po nadejściu Rzymian (63 rok przed Chrystusem) Geraza weszła w skład Dekapolis – związku dziesięciu niezależnych miast greckich na pograniczu państwa Nabatejczyków oraz rzymskiej Syrii i Judei.  

Czytaj dalej....

x